مشاهده همه 3 نتیجه

زبان انگلیسی پایه ی نهم

بدون امتیاز 0 رای
زبان انگلیسی پایه ی نهم سومین و آخرین کتاب زبان انگلیسی که در طول تحصیلِ دوره متوسطه اول به دانش آموزان یاد داده می شود و جزو مفاهیم پایه ی یادگیری زبان انگلیسی شما می باشد . و اگر در این پایه شما دچار ضعف و عدم یادگیری صحیح شوید در مقاطع و پایه های بعدی قطعا دچار مشکل خواهید شد پس با دقت زبان انگلیسی پایه ی نهم رو یاد بگیرید. زبان انگلیسی پایه ی نهم شامل 6 درس اصلی و قسمت photo dictionary برای هر درس می باشد که در استادناب به صورت خط به خط و مفهومی در سطح پیشرفته برای شما تدریس شده است.پس همین الان بیا و با استادناب بصورت حرفه ای و جامع این بخش مهم و شیرین رو یاد بگیر
0
275

زبان انگلیسی پایه ی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
زبان انگلیسی پایه ی هشتم دومین کتاب زبان انگلیسی که در طول تحصیلِ دوره متوسطه اول به دانش آموزان یاد داده می شود و جزو مفاهیم پایه ی یادگیری زبان انگلیسی شما می باشد . و اگر در این پایه شما دچار ضعف و عدم یادگیری صحیح شوید در مقاطع و پایه های بعدی قطعا دچار مشکل خواهید شد پس با دقت زبان انگلیسی پایه ی هشتم رو یاد بگیرید. زبان انگلیسی پایه ی هشتم شامل 7 درس اصلی و قسمت photo dictionary برای هر درس می باشد که در استادناب به صورت خط به خط و مفهومی در سطح پیشرفته برای شما تدریس شده است.پس همین الان بیا و با استادناب بصورت حرفه ای و جامع این بخش مهم و شیرین رو یاد بگیر
0
205

زبان انگلیسی پایه ی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
زبان انگلیسی پایه ی هفتم اولین زبان انگلیسی که در طول تحصیل به دانش آموزان یاد داده می شود و از همین جهت بسیار حائز اهمیت است و پایه و اساس یادگیری زبان انگلیسی شما خواهد شد . و اگر در این پایه شما دچار ضعف و عدم یادگیری صحیح شوید در مقاطع و پایه های بعدی قطعا دچار مشکل خواهید شد پس با دقت زبان انگلیسی پایه ی هفتم رو یاد بگیر. زبان انگلیسی پایه ی هفتم شامل یک بخش مقدمه به نام welcome و همچنین 8 درس اصلی و قسمت photo dictionary برای هر درس می باشد که در استادناب به صورت خط به خط و مفهومی در سطح پیشرفته برای شما تدریس شده است.پس همین الان بیا و با استادناب بصورت حرفه ای و جامع این بخش مهم و شیرین رو یاد بگیر
0
335