مدرس رضا باغی

رضا باغی

درباره من

سلام من رضا باغی هستم مدرس زبان انگلیسی شما در آکادمی استادناب و قراره باهم زبان انگلیسی رو بترکونیم و کامل کتاب درسی تون رو یاد بگیریم.

زبان انگلیسی متوسطه دوم 100%
زبان انگلیسی متوسطه اول 100%
زبان انگلیسی کاربردی 100%